Comparison of the MGISEQ-2000 and Illumina HiSeq 4000 sequencing platforms for RNA sequencing
Sol A Jeon, Jong Lyul Park, Jong-Hwan Kim, Jeong Hwan Kim, Yong Sung Kim, Jin Cheon Kim, Seon-Young Kim
Genomics Inform. 2019;17(3):e32  Published online 2019 Sep 27     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2019.17.3.e32
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Next‐generation methods for early disease detection in crops
Daniela Trippa, Riccardo Scalenghe, Marcos Fernando Basso, Stefano Panno, Salvatore Davino, Chiara Morone, Antonio Giovino, Safa Oufensou, Nicola Luchi, Sanaz Yousefi, Federico Martinelli
Pest Management Science.2024; 80(2): 245.     CrossRef
Metatranscriptomic characterization of six types of forensic samples and its potential application to body fluid/tissue identification: A pilot study
Zhiyong Liu, Jiajun Liu, Jiaojiao Geng, Enlin Wu, Jianzhang Zhu, Bin Cong, Riga Wu, Hongyu Sun
Forensic Science International: Genetics.2024; 68: 102978.     CrossRef
Comparative transcriptomic analysis of Illumina and MGI next-generation sequencing platforms using RUNX3- and ZBTB46-instructed embryonic stem cells
Szilárd Póliska, Chahra Fareh, Adél Lengyel, Loránd Göczi, József Tőzsér, Istvan Szatmari
Frontiers in Genetics.2024;[Epub]     CrossRef
Comparison of the DNBSEQ platform and Illumina HiSeq 2000 for bacterial genome assembly
Tongyuan Hu, Jianwei Chen, Xiaoqian Lin, Wenxin He, Hewei Liang, Mengmeng Wang, Wenxi Li, Zhinan Wu, Mo Han, Xin Jin, Karsten Kristiansen, Liang Xiao, Yuanqiang Zou
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Cross-platform comparisons for targeted bisulfite sequencing of MGISEQ-2000 and NovaSeq6000
Jin Sun, Mingyang Su, Jianhua Ma, Minjie Xu, Chengcheng Ma, Wei Li, Rui Liu, Qiye He, Zhixi Su
Clinical Epigenetics.2023;[Epub]     CrossRef
Adaptation and Experimental Validation of Clinical RNA Sequencing Protocol Oncobox for MGI DNBSEQ-G50 Platform
N. R. Khilal, M. V. Suntsova, D. I. Knyazev, A. A. Guryanova, T. F. Kovaleva, M. I. Sorokin, A. A. Buzdin, N. Y. Katkova
Biochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical Chemistry.2023; 17(4): 172.     CrossRef
A blood drop through the pore: nanopore sequencing in hematology
Niccolò Bartalucci, Simone Romagnoli, Alessandro Maria Vannucchi
Trends in Genetics.2022; 38(6): 572.     CrossRef
Runcer-Necromancer: a method to rescue data from an interrupted run on MGISEQ-2000
Anna Pavlova, Vera Belova, Robert Afasizhev, Irina Bulusheva, Denis Rebrikov, Dmitriy Korostin
F1000Research.2022; 10: 22.     CrossRef
Nano2NGS-Muta: a framework for converting nanopore sequencing data to NGS-liked sequencing data for hotspot mutation detection
Jidong Lang, Jiguo Sun, Zhi Yang, Lei He, Yu He, Yanmei Chen, Lei Huang, Ping Li, Jialin Li, Liu Qin
NAR Genomics and Bioinformatics.2022;[Epub]     CrossRef
Transcriptome Analysis Reveals the Response Mechanism of Frl-Mediated Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (FORL) Infection in Tomato
Yuqing Sun, Huanhuan Yang, Jingfu Li
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(13): 7078.     CrossRef
Community-led risk analysis of direct-to-consumer whole-genome sequencing
Kenza Samlali, Mackenzie Thornbury, Andrei Venter
Biochemistry and Cell Biology.2022; 100(6): 499.     CrossRef
Comparative analysis of NovaSeq 6000 and MGISEQ 2000 single‐cell RNA sequencing data
Weiran Chen, Md Wahiduzzaman, Quan Li, Yixue Li, Guangyong Zheng, Tao Huang
Quantitative Biology.2022; 10(4): 333.     CrossRef
Runcer-Necromancer: a method to rescue data from an interrupted run on MGISEQ-2000
Anna Pavlova, Vera Belova, Robert Afasizhev, Irina Bulusheva, Denis Rebrikov, Dmitriy Korostin
F1000Research.2021; 10: 22.     CrossRef
Developmental validation of the MGIEasy Signature Identification Library Prep Kit, an all-in-one multiplex system for forensic applications
Ran Li, Xuefeng Shen, Hui Chen, Dan Peng, Riga Wu, Hongyu Sun
International Journal of Legal Medicine.2021; 135(3): 739.     CrossRef
ReSeq simulates realistic Illumina high-throughput sequencing data
Stephan Schmeing, Mark D. Robinson
Genome Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of 7 short-read sequencing platforms using the Korean Reference Genome: MGI and Illumina sequencing benchmark for whole-genome sequencing
Hak-Min Kim, Sungwon Jeon, Oksung Chung, Je Hoon Jun, Hui-Su Kim, Asta Blazyte, Hwang-Yeol Lee, Youngseok Yu, Yun Sung Cho, Dan M Bolser, Jong Bhak
GigaScience.2021;[Epub]     CrossRef
Platelet transcriptome profiles provide potential therapeutic targets for elderly acute myelocytic leukemia patients
Jizhang Bao, Xinhua Zhao, Jiahui Lu, Zhaoyang Hu, Minghui Hu, Xiaoxia Hu, Libing Wang, Qi Hu, Weiling Sun, Jie Wang, Hailin Chen, Hao Lu, Changgui Li, Jing Xu, Yongming Zhou, Wenwei Zhu
Journal of Translational Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
MetaPlatanus: a metagenome assembler that combines long-range sequence links and species-specific features
Rei Kajitani, Hideki Noguchi, Yasuhiro Gotoh, Yoshitoshi Ogura, Dai Yoshimura, Miki Okuno, Atsushi Toyoda, Tomomi Kuwahara, Tetsuya Hayashi, Takehiko Itoh
Nucleic Acids Research.2021; 49(22): e130.     CrossRef
Highly comparable metabarcoding results from MGI-Tech and Illumina sequencing platforms
Sten Anslan, Vladimir Mikryukov, Kęstutis Armolaitis, Jelena Ankuda, Dagnija Lazdina, Kristaps Makovskis, Lars Vesterdal, Inger Kappel Schmidt, Leho Tedersoo
PeerJ.2021; 9: e12254.     CrossRef
Comparative Performance of the MGISEQ-2000 and Illumina X-Ten Sequencing Platforms for Paleogenomics
Kongyang Zhu, Panxin Du, Jianxue Xiong, Xiaoying Ren, Chang Sun, Yichen Tao, Yi Ding, Yiran Xu, Hailiang Meng, Chuan-Chao Wang, Shao-Qing Wen
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Evaluation of the MGISEQ-2000 Sequencing Platform for Illumina Target Capture Sequencing Libraries
Jidong Lang, Rongrong Zhu, Xue Sun, Siyu Zhu, Tianbao Li, Xiaoli Shi, Yanqi Sun, Zhou Yang, Weiwei Wang, Pingping Bing, Binsheng He, Geng Tian
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Single-cell transcriptomics in the context of long-read nanopore sequencing
Soren Hayrabedyan, Petya Kostova, Viktor Zlatkov, Krassimira Todorova
Biotechnology & Biotechnological Equipment.2021; 35(1): 1439.     CrossRef
Comparative performance of the GenoLab M and NovaSeq 6000 sequencing platforms for transcriptome and LncRNA analysis
Yongfeng Liu, Ran Han, Letian Zhou, Mingjie Luo, Lidong Zeng, Xiaochao Zhao, Yukun Ma, Zhiliang Zhou, Lei Sun
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Next-generation DNA sequencing of oral microbes at the Sir John Walsh Research Institute: technologies, tools and achievements
Nicholas C. K. Heng, Jo-Ann L. Stanton
Journal of the Royal Society of New Zealand.2020; 50(1): 91.     CrossRef
Opportunities and challenges in long-read sequencing data analysis
Shanika L. Amarasinghe, Shian Su, Xueyi Dong, Luke Zappia, Matthew E. Ritchie, Quentin Gouil
Genome Biology.2020;[Epub]     CrossRef
Methodologies for Transcript Profiling Using Long-Read Technologies
Spyros Oikonomopoulos, Anthony Bayega, Somayyeh Fahiminiya, Haig Djambazian, Pierre Berube, Jiannis Ragoussis
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Platanus_B: an accurate de novo assembler for bacterial genomes using an iterative error-removal process
Rei Kajitani, Dai Yoshimura, Yoshitoshi Ogura, Yasuhiro Gotoh, Tetsuya Hayashi, Takehiko Itoh
DNA Research.2020;[Epub]     CrossRef
SARS-CoV2-mediated suppression of NRF2-signaling reveals potent antiviral and anti-inflammatory activity of 4-octyl-itaconate and dimethyl fumarate
David Olagnier, Ensieh Farahani, Jacob Thyrsted, Julia Blay-Cadanet, Angela Herengt, Manja Idorn, Alon Hait, Bruno Hernaez, Alice Knudsen, Marie Beck Iversen, Mirjam Schilling, Sofie E. Jørgensen, Michelle Thomsen, Line S. Reinert, Michael Lappe, Huy-Dung
Nature Communications.2020;[Epub]     CrossRef