Estimation of the Genetic Substitution Rate of Hanwoo and Holstein Cattle Using Whole Genome Sequencing Data
Young-Sup Lee, Donghyun Shin
Genomics Inform. 2018;16(1):14-20.   Published online 2018 Mar 30     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2018.16.1.14
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Whole-genome resequencing of major populations revealed domestication-related genes in yaks
Wei Peng, Changqi Fu, Shi Shu, Guowen Wang, Hui Wang, Binglin Yue, Ming Zhang, Xinrui Liu, Yaxin Liu, Jun Zhang, Jincheng Zhong, Jiabo Wang
BMC Genomics.2024;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study for reproduction traits in Colombian Creole Blanco Orejinegro cattle
Ana Cristina Herrera Rios, Sindy Liliana Caivio Nasner, Marisol Londoño-Gil, Luis Gabriel Gonzalez-Herrera, Albeiro Lopez-Herrera, Juan Carlos Rincón Flórez
Tropical Animal Health and Production.2023;[Epub]     CrossRef
Polymorphic variants of bovine ADCY5 gene identified in GWAS analysis were significantly associated with ovarian morphological related traits
Jie Li, Chenglong Shen, Kaijuan Zhang, Zhihan Niu, Zhengqing Liu, Shaoli Zhang, Yongsheng Wang, Xianyong Lan
Gene.2021; 766: 145158.     CrossRef