Small Non-coding Transfer RNA-Derived RNA Fragments (tRFs): Their Biogenesis, Function and Implication in Human Diseases
Yu Fu, Inhan Lee, Yong Sun Lee, Xiaoyong Bao
Genomics Inform. 2015;13(4):94-101.   Published online 2015 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2015.13.4.94
Citations to this article as recorded by Crossref logo
tRFtarget 2.0: expanding the targetome landscape of transfer RNA-derived fragments
Ningshan Li, Siqiong Yao, Guangjun Yu, Lingeng Lu, Zuoheng Wang
Nucleic Acids Research.2024; 52(D1): D345.     CrossRef
Novel insights into transfer RNA-derived small RNA (tsRNA) in cardio-metabolic diseases
Qingya Zhang, Xiaopeng Zhao, Mingli Sun, Dan Dong
Life Sciences.2024; 341: 122475.     CrossRef
tRNA-derived fragments: Key determinants of cancer metastasis with emerging therapeutic and diagnostic potentials
Mohammad Salehi, Mohammad Javad Kamali, Aliakbar Rajabzadeh, Shima Minoo, Hamidreza Mosharafi, Fatemeh Saeedi, Abdolreza Daraei
Archives of Biochemistry and Biophysics.2024; 753: 109930.     CrossRef
Transfer RNA-derived small RNAs (tsRNAs) sequencing revealed a differential expression landscape of tsRNAs between glioblastoma and low-grade glioma
Ming Tu, Ziyi Zuo, Cuie Chen, Xixi Zhang, Shi Wang, Changwei Chen, Yuanyuan Sun
Gene.2023; 855: 147114.     CrossRef
Editorial: Small non-coding RNAs in diseases
Ke Zhang, Yong Sun Lee, Inhan Lee, Xiaoyong Bao
Frontiers in Molecular Biosciences.2023;[Epub]     CrossRef
Molecular mechanisms of environmental exposures and human disease
Haotian Wu, Christina M. Eckhardt, Andrea A. Baccarelli
Nature Reviews Genetics.2023; 24(5): 332.     CrossRef
Expression profiles and potential roles of serum tRNA‑derived fragments in diabetic nephropathy
Chan Huang, Ling Ding, Jialing Ji, Yunyang Qiao, Zihuan Xia, Huimin Shi, Shiting Zhang, Weihua Gan, Aiqing Zhang
Experimental and Therapeutic Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Dysregulation of Transfer RNA-derived Small RNAs that Regulate Cell Activity and its Related Signaling Pathways in Human Cancers
Tianyi Huang, Juan Du, Chujia Chen, Zhen Zheng, Shuai Fang, Kaitai Liu
Current Gene Therapy.2023; 23(4): 291.     CrossRef
Changes of tRNA-Derived Fragments by Alzheimer’s Disease in Cerebrospinal Fluid and Blood Serum
Wenzhe Wu, Audrey Shen, Inhan Lee, Ernesto G. Miranda-Morales, Heidi Spratt, Miguel A. Pappolla, Xiang Fang, Xiaoyong Bao
Journal of Alzheimer's Disease.2023; 96(3): 1285.     CrossRef
Differential expression profiles and function prediction of tRNA-derived fragments in fibrous dysplasia
Ziji Ling, Na Xiao, Yangjie Li, Hanyu Xie, Tao Xiao, Hongbing Jiang, Yu Fu
Archives of Oral Biology.2022; 135: 105347.     CrossRef
Extracellular vesicles-associated tRNA-derived fragments (tRFs): biogenesis, biological functions, and their role as potential biomarkers in human diseases
Qiuyan Weng, Yao Wang, Yaoyao Xie, Xiuchong Yu, Shuangshuang Zhang, Jiaxin Ge, Zhe Li, Guoliang Ye, Junming Guo
Journal of Molecular Medicine.2022; 100(5): 679.     CrossRef
Characterization of tRNA expression profiles in large offspring syndrome
Anna K. Goldkamp, Yahan Li, Rocio M. Rivera, Darren E. Hagen
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Nucleic acid liquid biopsies in Alzheimer's disease: current state, challenges, and opportunities
Tabea M. Soelter, Jordan H. Whitlock, Avery S. Williams, Andrew A. Hardigan, Brittany N. Lasseigne
Heliyon.2022; 8(4): e09239.     CrossRef
Transfer RNA-Derived Small RNAs: Novel Regulators and Biomarkers of Cancers
Bi-Fei Fu, Chao-Yang Xu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
RNA Modification in Inflammatory Bowel Diseases
Mika Nakayama, Yuki Ozato, Yoshiko Tsuji, Yasuko Arao, Chihiro Otsuka, Yumiko Hamano, Genzo Sumi, Ken Ofusa, Shizuka Uchida, Andrea Vecchione, Hideshi Ishii
Biomedicines.2022; 10(7): 1695.     CrossRef
Transfer RNA‐derived fragment 5′tRF‐Gly promotes the development of hepatocellular carcinoma by direct targeting of carcinoembryonic antigen‐related cell adhesion molecule 1
Dekai Liu, Chengdong Wu, Jingjie Wang, Lufei Zhang, Zhongquan Sun, Shihong Chen, Yuan Ding, Weilin Wang
Cancer Science.2022; 113(10): 3476.     CrossRef
A tRNA-derived fragment present in E. coli OMVs regulates host cell gene expression and proliferation
Idrissa Diallo, Jeffrey Ho, Marine Lambert, Abderrahim Benmoussa, Zeinab Husseini, David Lalaouna, Eric Massé, Patrick Provost, Mathieu Coureuil
PLOS Pathogens.2022; 18(9): e1010827.     CrossRef
Mucosal immunity and tRNA, tRF, and tiRNA
Yueying Chen, Jun Shen
Journal of Molecular Medicine.2021; 99(1): 47.     CrossRef
The tRNA-Derived Fragment-3017A Promotes Metastasis by Inhibiting NELL2 in Human Gastric Cancer
Linhao Tong, Weixu Zhang, Bicheng Qu, Fei Zhang, Zhonghua Wu, Jinxin Shi, Xiaowan Chen, Yongxi Song, Zhenning Wang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Specific PIWI-Interacting RNAs and Related Small Noncoding RNAs Are Associated With Ovarian Aging in Ames Dwarf (df/df) Mice
Joseph M Dhahbi, Joe W Chen, Supriya Bhupathy, Hani Atamna, Marcelo B Cavalcante, Tatiana D Saccon, Allancer D C Nunes, Jeffrey B Mason, Augusto Schneider, Michal M Masternak, Rozalyn M Anderson
The Journals of Gerontology: Series A.2021; 76(9): 1561.     CrossRef
Increased expression of fragmented tRNA promoted neuronal necrosis
Yanyan Cao, Kai Liu, Ying Xiong, Chunyue Zhao, Lei Liu
Cell Death & Disease.2021;[Epub]     CrossRef
Regulatory roles of tRNA-derived RNA fragments in human pathophysiology
Kush Kumar Pandey, Deeksha Madhry, Y.S. Ravi Kumar, Shivani Malvankar, Leena Sapra, Rupesh K. Srivastava, Sankar Bhattacharyya, Bhupendra Verma
Molecular Therapy - Nucleic Acids.2021; 26: 161.     CrossRef
Transfer RNA-derived non-coding RNAs (tncRNAs): Hidden regulation of plants' transcriptional regulatory circuits
Shafaque Zahra, Ajeet Singh, Nikita Poddar, Shailesh Kumar
Computational and Structural Biotechnology Journal.2021; 19: 5278.     CrossRef
Relationship between tRNA‐derived fragments and human cancers
Tianyu Zeng, Yijia Hua, Chunxiao Sun, Yuchen Zhang, Fan Yang, Mengzhu Yang, Yiqi Yang, Jun Li, Xiang Huang, Hao Wu, Ziyi Fu, Wei Li, Yongmei Yin
International Journal of Cancer.2020; 147(11): 3007.     CrossRef
tRNAArg-Derived Fragments Can Serve as Arginine Donors for Protein Arginylation
Irem Avcilar-Kucukgoze, Howard Gamper, Christine Polte, Zoya Ignatova, Ralph Kraetzner, Michael Shtutman, Ya-Ming Hou, Dawei W. Dong, Anna Kashina
Cell Chemical Biology.2020; 27(7): 839.     CrossRef
A 3′-tRNA-derived fragment enhances cell proliferation, migration and invasion in gastric cancer by targeting FBXO47
Fei Zhang, Jinxin Shi, Zhonghua Wu, Peng Gao, Weixu Zhang, Bicheng Qu, Xin Wang, Yongxi Song, Zhenning Wang
Archives of Biochemistry and Biophysics.2020; 690: 108467.     CrossRef
Small non-coding RNAs as important players, biomarkers and therapeutic targets in multiple sclerosis: A comprehensive overview
Eliane Piket, Galina Yurevna Zheleznyakova, Lara Kular, Maja Jagodic
Journal of Autoimmunity.2019; 101: 17.     CrossRef
Complement C3 activation regulates the production of tRNA-derived fragments Gly-tRFs and promotes alcohol-induced liver injury and steatosis
Fudi Zhong, Zhigao Hu, Keqing Jiang, Biao Lei, Zhan Wu, Guandou Yuan, Hongliang Luo, Chunqiang Dong, Bo Tang, Chaowen Zheng, Shuai Yang, Yonglian Zeng, Zhenya Guo, Shuiping Yu, Huizhao Su, Guo Zhang, Xiaoqiang Qiu, Stephen Tomlinson, Songqing He
Cell Research.2019; 29(7): 548.     CrossRef
Identification of a novel, internal tRNA-derived RNA fragment as a new prognostic and screening biomarker in chronic lymphocytic leukemia, using an innovative quantitative real-time PCR assay
Katerina Katsaraki, Pinelopi I. Artemaki, Sotirios G. Papageorgiou, Vasiliki Pappa, Andreas Scorilas, Christos K. Kontos
Leukemia Research.2019; 87: 106234.     CrossRef
MitosRNAs and extreme anoxia tolerance in embryos of the annual killifish Austrofundulus limnaeus
Claire L. Riggs, Steven Cody Woll, Jason E. Podrabsky
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Identification of functional tRNA-derived fragments in senescence-accelerated mouse prone 8 brain
Shuai Zhang, Hejian Li, Ling Zheng, Hong Li, Chengqiang Feng, Wensheng Zhang
Aging.2019; 11(22): 10485.     CrossRef
Ancient and modern: hints of a core post‐transcriptional network driving chemotherapy resistance in ovarian cancer
Sarah Blagden, Mai Abdel Mouti, James Chettle
WIREs RNA.2018;[Epub]     CrossRef
Novel evidence for a PIWI-interacting RNA (piRNA) as an oncogenic mediator of disease progression, and a potential prognostic biomarker in colorectal cancer
Wenhao Weng, Na Liu, Yuji Toiyama, Masato Kusunoki, Takeshi Nagasaka, Toshiyoshi Fujiwara, Qing Wei, Huanlong Qin, Haifan Lin, Yanlei Ma, Ajay Goel
Molecular Cancer.2018;[Epub]     CrossRef
Next-generation sequencing reveals differentially expressed small noncoding RNAs in uterine leiomyoma
Tsai-Der Chuang, Yeming Xie, Wei Yan, Omid Khorram
Fertility and Sterility.2018; 109(5): 919.     CrossRef
A tRNA-derived RNA Fragment Plays an Important Role in the Mechanism of Arsenite -induced Cellular Responses
Shengxuan Liu, Yu Chen, Yuping Ren, Jiehua Zhou, Junping Ren, Inhan Lee, Xiaoyong Bao
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Genome-wide identification and characterization of tRNA-derived RNA fragments in land plants
Cristiane S. Alves, Renato Vicentini, Gustavo T. Duarte, Vitor F. Pinoti, Michel Vincentz, Fabio T. S. Nogueira
Plant Molecular Biology.2017; 93(1-2): 35.     CrossRef
Epigenetic Regulation of Noncoding Rna Transcription by Mammalian Rna Polymerase III
Jong-Lyul Park, Yeon-Su Lee, Nawapol Kunkeaw, Seon-Young Kim, In-Hoo Kim, Yong Sun Lee
Epigenomics.2017; 9(2): 171.     CrossRef
Epigenetic regulation of RNA polymerase III transcription in early breast tumorigenesis
J-L Park, Y-S Lee, M-J Song, S-H Hong, J-H Ahn, E-H Seo, S-P Shin, S-J Lee, B H Johnson, M R Stampfer, H-P Kim, S-Y Kim, Y S Lee
Oncogene.2017; 36(49): 6793.     CrossRef
MicroRNAs and tRNA-derived fragments predict the transformation of myelodysplastic syndromes to acute myeloid leukemia
Yan Guo, Stephen A. Strickland, Sanjay Mohan, Shaoying Li, Amma Bosompem, Kasey C. Vickers, Shilin Zhao, Quanhu Sheng, Annette S. Kim
Leukemia & Lymphoma.2017; 58(9): 2144.     CrossRef
Computational Characterization of ncRNA Fragments in Various Tissues of the Brassica rapa Plant
Boseon Byeon, Andriy Bilichak, Igor Kovalchuk
Non-Coding RNA.2017; 3(2): 17.     CrossRef
Current Research on Non-Coding Ribonucleic Acid (RNA)
Jing Wang, David Samuels, Shilin Zhao, Yu Xiang, Ying-Yong Zhao, Yan Guo
Genes.2017; 8(12): 366.     CrossRef
Small noncoding RNA expression during extreme anoxia tolerance of annual killifish (Austrofundulus limnaeus) embryos
Claire L. Riggs, Jason E. Podrabsky
Physiological Genomics.2017; 49(9): 505.     CrossRef