Efficiency to Discovery Transgenic Loci in GM Rice Using Next Generation Sequencing Whole Genome Re-sequencing
Doori Park, Dongin Kim, Green Jang, Jongsung Lim, Yun-Ji Shin, Jina Kim, Mi-Seong Seo, Su-Hyun Park, Ju-Kon Kim, Tae-Ho Kwon, Ik-Young Choi
Genomics Inform. 2015;13(3):81-85.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2015.13.3.81
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Activation of the VQ Motif-Containing Protein Gene VQ28 Compromised Nonhost Resistance of Arabidopsis thaliana to Phytophthora Pathogens
Xingjie Lan, Xiaoxia Wang, Quandan Tao, Haotian Zhang, Jinyang Li, Yuling Meng, Weixing Shan
Plants.2022; 11(7): 858.     CrossRef
Efficient identification of genomic insertions and flanking regions through whole-genome sequencing in three transgenic soybean events
Lu Niu, Hongli He, Yuanyu Zhang, Jing Yang, Qianqian Zhao, Guojie Xing, Xiaofang Zhong, Xiangdong Yang
Transgenic Research.2021; 30(1): 1.     CrossRef
Whole-genome resequencing using next-generation and Nanopore sequencing for molecular characterization of T-DNA integration in transgenic poplar 741
Xinghao Chen, Yan Dong, Yali Huang, Jianmin Fan, Minsheng Yang, Jun Zhang
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
No Evidence of Unexpected Transgenic Insertions in T1190 – A Transgenic Apple Used in Rapid Cycle Breeding – Following Whole Genome Sequencing
Andrea Patocchi, Jens Keilwagen, Thomas Berner, Stefanie Wenzel, Giovanni A. L. Broggini, Lothar Altschmied, Magda-Viola Hanke, Henryk Flachowsky
Frontiers in Plant Science.2021;[Epub]     CrossRef
Comprehensive analysis of the molecular characterization of GM rice G6H1 using a paired-end sequencing approach
Yuchen Zhang, Hanwen Zhang, Zhan Qu, Xiujie Zhang, Jinjie Cui, Canhua Wang, Litao Yang
Food Chemistry.2020; 309: 125760.     CrossRef
Identification of genomic insertion and flanking sequences of the transgenic drought-tolerant maize line “SbSNAC1-382” using the single-molecule real-time (SMRT) sequencing method
Tingru Zeng, Dengfeng Zhang, Yongxiang Li, Chunhui Li, Xuyang Liu, Yunsu Shi, Yanchun Song, Yu Li, Tianyu Wang, Ruslan Kalendar
PLOS ONE.2020; 15(4): e0226455.     CrossRef
Sequencing of two transgenic early-flowering poplar lines confirmed vector-free single-locus T-DNA integration
Birgit Kersten, Ana Paula Leite Montalvão, Hans Hoenicka, Cristina Vettori, Donatella Paffetti, Matthias Fladung
Transgenic Research.2020; 29(3): 321.     CrossRef
Whole-Genome Sequencing: An Effective Strategy for Insertion Information Analysis of Foreign Genes in Transgenic Plants
Xu-jing Wang, Yue Jiao, Shuo Ma, Jiang-tao Yang, Zhi-xing Wang
Frontiers in Plant Science.2020;[Epub]     CrossRef
The future of NGS (Next Generation Sequencing) analysis in testing food authenticity
Edward Haynes, Elisa Jimenez, Miguel Angel Pardo, Sarah J. Helyar
Food Control.2019; 101: 134.     CrossRef
Identification of T-DNA Insertion Site and Flanking Sequence of a Genetically Modified Maize Event IE09S034 Using Next-Generation Sequencing Technology
Kiran Siddique, Jiaojun Wei, Rong Li, Dabing Zhang, Jianxin Shi
Molecular Biotechnology.2019; 61(9): 694.     CrossRef
TDNAscan: A Software to Identify Complete and Truncated T-DNA Insertions
Liang Sun, Yinbing Ge, J. Alan Sparks, Zachary T. Robinson, Xiaofei Cheng, Jiangqi Wen, Elison B. Blancaflor
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Identification of Genomic Insertion and Flanking Sequence of G2-EPSPS and GAT Transgenes in Soybean Using Whole Genome Sequencing Method
Bingfu Guo, Yong Guo, Huilong Hong, Li-Juan Qiu
Frontiers in Plant Science.2016;[Epub]     CrossRef